פרשת השבוע

פרשת השבוע... אהה... מה זה בכלל פרשת שבוע?

בפשטות, פרשת השבוע זהו החלק שקוראים בתורה בבית הכנסת בכל שבוע. כך, מסיימים את התורה בכל שנה. אך זהו הסבר טכני בלבד. בעומק יותר, פרשת השבוע מבטאת את הקשר התמידי שלנו עם התורה. בכל שבוע אנו קוראים בתורה, ולומדים ממנה כיצד לחיות, וכיצד להתמודד עם נפתולי החיים. אתר זה הוקם, כדי לאפשר מבט מרענן על הפרשה השבועית, ועל המסר האקטואלי שלה לכל יהודי. תיהנו....

 

תוכן האתר
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים חודשי השנה ומועדיה
מקץ וארא צו נשא ואתחנן חנוכה
ויגש בא שמיני בהעלותך עקב טבת
ויחי בשלח תזריע שלח ראה י' שבט
  יתרו קדושים קורח שופטים פורים
  משפטים אמור חוקת כי תצא פסח
  תרומה בהר בלק כי תבוא שבועות
  תצוה בחוקותי פנחס    
  כי תשא   מסעי    
  פקודי        

 

הודעה חשובה: עקב תקלה טכנית מתמשכת, הכניסה לפרשיות שמפנחס ואילך, היא דרך הטבלה שבעמוד הראשי, או בקישור הזה.

פרויקט רמב"ם מעניין עבר לכתובת זו.