אמור

רק סיפור משעשע?

מאת הרב שי שמעון כהן - צפת

במסכת סנהדרין (ל"ט, א), מובא סיפור מעניין, על גבול המשעשע. היה כופר אחד, ששאל את רבי אבהו. הרי ה' הוא כהן, ולכן נתנו לו תרומות. ומכיוון שהוא קבר את משה רבינו, כיצד הוא נטהר? הרי אין לומר שהוא טבל במים, כי ה' מודד את המים בפסיעותיו? ענה לו רבי אבהו, שה' נטהר באש, ובלשון הפסוק "כי הנה ה' באש יבוא". על כך מוסיף שם תוספות, שאותו כופר לא שאל כיצד ה' נטמא, אף שכהן אסור להיטמא. כיון שישראל נקראו בנים לה', והרי לאב כהן מותר להיטמא בבנו, כמפורש בתחילת פרשתינו. על כך שואל הרבי. הרי ה' נקרא גם כהן גדול, ולכהן גדול אסור להיטמא לבנו?

המהרש"א מבאר, שכל הפלפול כאן פורח באוויר, כי בדבר רוחני אין שייכת טומאה כלל. רק אותו כופר, חשב שה' הוא מציאות גשמית, ורבי אבהו השיב לו לפי טעותו, אבל מצד האמת כל זה אינו שייך. אבל הרבי אומר שקשה לומר שהגמרא והתוספות ידונו בדבר שאין לו כל בסיס. גם בזוהר מצינו בפירוש, שכביכול ה' נטמא עבור עם ישראל.

לכן מבאר הרבי בעומק, שכל דבר גשמי יש לו שורש רוחני. הכהן שלמטה, והכהן הגדול שלמטה, הם השתקפויות של ענינים רוחניים. עם זאת, כיוון שלמעלה הכל רוחני, ההשתקפות היא חלקית. למשל, לעיתים משתמשים בשמש, כדי להמחיש את אין סופיות הבורא. אך ברור, שכיוון שהשמש היא גשמית, קיימות בה בכל זאת הגבלות כל שהן, שכמובן אינן קיימות אצל הבורא.

וכך גם בעניננו. כשה' נקרא כהן סתם, זו דרגה נמוכה יחסית. כי הרי הכהן נצטווה להיטמא לבני משפחתו, וזה מוכיח שבעצם, יש לו שייכות לטומאה. לעומת זאת, הכהן הגדול הגשמי, אמנם יכול בפועל להיטמא, כי סוף סוף הוא אדם גשמי, אך בנמשל האלוקי, דרגת הכהן הגדול היא לגמרי למעלה מטומאה. ממילא, לא שייך לשאול כיצד דרגה זו נטמאת, כי היא אכן לא נטמאת...

 

(לקוטי שיחות ז')

 

נשמח אם תתעניינו גם בפרוייקט 'רמב"ם מעניין!' 

תגובות עבור עמוד זה: (פרסם תגובה)

וכמו בכול שבוע, היכולת להאיר פינה נידחת ולהעיר את החשיבה ולהציג את הנקודה בדרך בהירה ומעוררת עניין היא לא ברורה מעליה. תודה רבה
נכתב על ידי יוסי גולן בתאריך 27/04/2018 בשעה 19:16
פרסם תגובה

הודעה חשובה: עקב תקלה טכנית מתמשכת, הכניסה לפרשיות שמפנחס ואילך, היא דרך הטבלה שבעמוד הראשי, או בקישור הזה.

פרויקט רמב"ם מעניין עבר לכתובת זו.