נשא

השתקפות של ההלכה

מאת הרב שי שמעון כהן - צפת

בפרשת השבוע, אנו לומדים על אשה, שבעלה הזהיר אותה שלא להתייחד עם איזה אדם, והיא לא שמעה לדבריו. אשה כזו נקראת סוטה, ויש לגביה כמה הלכות מיוחדות. זוהי הזדמנות עבורנו, לראות את ההשתקפות של פרטי ההלכה הגשמיים, ולהיחשף לעומק העומד מאחריהם.

ברוחניות, ה' נקרא איש, ובני ישראל הם האשה. אם כן, כיצד יתכן שהאשה (= בני ישראל) תיסתר מה'? הרי ה' נמצא בכל מקום? התשובה היא, שעל הגאוותן נאמר "אין אני (ה') והוא, יכולין לדור במקום אחד". אדם שמתגאה, כביכול ה' אינו נמצא איתו. הוא נמצא לבד, בדומה לאשה הסוטה שמתרחקת מבעלה, ונמצאת עם גבר זר.

על פי הלכה, הבעל יכול למחול על התראתו. אבל, אם לאחר ההתראה האשה כבר התייחדה עם אותו אדם שהוזהרה עליו, אין הבעל יכול למחול. כך מובא בגמרא הבבלית. אך בגמרא הירושלמית מובא, שתמיד הבעל יכול למחול. מה עומק המחלוקת?

מבואר, שאין זו מחלוקת. בדרך כלל, גם ללא אזהרה, אסור לאשה להתייחד עם גבר זר. לכן, אין הבעל יכול למחול, כיוון שהאשה עשתה דבר אסור מצד עצמו. הגמרא הירושלמית מדברת, כשפעולת האשה אסורה אך ורק בגלל אזהרת הבעל, כי הוא הזהיר אותה שלא להתייחד עם כמה בני אדם, או עם אביה (למשל). ייחוד כזה, אינו אסור מצד עצמו, אלא רק בגלל אזהרת הבעל. וכיוון שהבעל אסר, הוא גם יכול להתיר ולבטל.

ובענייננו, לגבי ה', הרי כל ההעלם וההסתר שבעולם, אינו מציאות אמיתית. רק ה' החליט שלא לרצות בגאווה, ולהתרחק ממנה. ממילא, הכל תלוי ברצונו, ותמיד אפשר לבקש מחילה, וה' יסלח.

(לקוטי שיחות ד')

 

נשמח אם תתעניינו גם בפרוייקט 'רמב"ם מעניין!' 

תגובות עבור עמוד זה: (פרסם תגובה)

לא נמצאו תגובות עבור עמוד זה.
פרסם תגובה

הודעה חשובה: עקב תקלה טכנית מתמשכת, הכניסה לפרשיות שמפנחס ואילך, היא דרך הטבלה שבעמוד הראשי, או בקישור הזה.

פרויקט רמב"ם מעניין עבר לכתובת זו.