בהעלותך

איך מטפלים בנרות

מאת הרב שי שמעון כהן - צפת

הנושא המרכזי שפותח את פרשתינו, הוא הטיפול בנרות המנורה - "בהעלותך את הנרות". ברוחניות, נרות אלו הם נשמות ישראל. יש סוגים שונים בעם ישראל, בדוגמת המנורה שיש בה שבעה נרות. ואת כל הנרות צריך לטפח ולהדליק. יתר על כן, על פי ההלכה, יש להדליק את הנרות, עד שהאש תיתפס בפתילה, ותהיה עולה מאליה, בלי צורך בעזרה מבחוץ. כך גם ברוחניות, יש להעלות כל יהודי לכזו דרגה, עד שיוכל להתקדם בכוחות עצמו, ולא יהיה זקוק לתמיכה.

את נרות המנורה, צריך דווקא כהן להכין ולערוך. אך ההדלקה עצמה, יכולה להיעשות גם על ידי ישראל רגיל, שאינו כהן. זה מלמדינו, שעבודת ההשפעה על עם ישראל, אינה נחלת צדיקים קדושי עליון דווקא. על כל אחד מוטל לעזור לחבירו, ולהאיר אותו (כפי שהדלקת הנרות בפועל, יכולה להעשות על ידי כל אחד).

אך מאידך, אין הכוונה שכל אחד ייצור לעצמו 'תורה חדשה', כפי ראות עיניו. הכל צריך להיות בהנחיית ה'כהנים', דהיינו הצדיקים שבכל דור. הם מלמדים אותנו את התורה, ממש כפי שהכהנים דווקא הכינו את הנרות להדלקה. רק ההדלקה בפועל יכולה להעשות על ידי כל אחד. ובעניננו, את מה שהצדיקים מלמדים אותנו, עלינו להעביר - כפי שהוא, ליהודים אחרים.

(לקוטי שיחות ד')

 

נשמח אם תתעניינו גם בפרוייקט 'רמב"ם מעניין!' 

תגובות עבור עמוד זה: (פרסם תגובה)

לא נמצאו תגובות עבור עמוד זה.
פרסם תגובה

הודעה חשובה: עקב תקלה טכנית מתמשכת, הכניסה לפרשיות שמפנחס ואילך, היא דרך הטבלה שבעמוד הראשי, או בקישור הזה.

פרויקט רמב"ם מעניין עבר לכתובת זו.