שלח

לא למדו מהנסיון?!

מאת הרב שי שמעון כהן - צפת

בפרשתינו, מתואר בהרחבה נסיון הריגול של בני ישראל, לפני כנסתם לארץ, והכשלון המוחץ, כשמרבית המרגלים הגיעו למסקנה העגומה, שאין סיכוי לנצח. וכפי שחז"ל מגדירים בבהירות - "כביכול אפילו בעל הבית (= ה') אינו יכול להוציא כליו משם".

אך זה תמוה מאוד, הרי לבני ישראל היה כבר נסיון עשיר עם ניסים מוחשיים - עשרת המכות, קריעת ים סוף, המן שירד כל יום וכו' וכו'. וכשמדובר בניסים, כיצד אפשר להחליט בבירור שאין סיכוי לנצח? הרי ה' יכול להרוג ברגע אחד את כל תושבי הארץ? ובכלל, כיצד אפשר להגביל את יכולת ה', שהוא הרי כל יכול?

בפנימיות התורה מוסבר, שהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ, כי העדיפו את ה'חממה' הרוחנית במדבר, כשהם מקבלים כל מה שצריך ישר מהשמים, בלי להתעסק ו'להתלכלך' עם עניני העולם. אך הטעות שלהם הייתה, כי התכלית של בריאת העולם, היא לקדש את העולם עצמו, ולא לברוח ממנו.

זו התשובה, גם לשאלה שלנו. המרגלים ידעו שה' יכול הכל, ושום דבר לא עומד נגדו. אך הם טענו, שזה נס, והרי כל הכניסה לארץ, היא כדי שיתנהגו באופן  טבעי, ובלי ניסים. והם חשבו, שבלי ניסים, אין להם סיכוי להצליח.

זו הייתה הטעות שלהם, כי ה' אינו זקוק לניסים דווקא. גם מהלך הטבע הרגי, נובע ממנו בלבד, וה' יכול, שיכנסו לישראל באופן טבעי, ויצליחו.

(לקוטי שיחות ד')

 

נשמח אם תתעניינו גם בפרוייקט 'רמב"ם מעניין!' 

תגובות עבור עמוד זה: (פרסם תגובה)

לא נמצאו תגובות עבור עמוד זה.
פרסם תגובה

הודעה חשובה: עקב תקלה טכנית מתמשכת, הכניסה לפרשיות שמפנחס ואילך, היא דרך הטבלה שבעמוד הראשי, או בקישור הזה.

פרויקט רמב"ם מעניין עבר לכתובת זו.