קורח

למה רק עכשיו?

מאת הרב שי שמעון כהן - צפת

המרד שהנהיג קורח כלפי משה רבינו, התחיל רק לאחר פרשת המרגלים, שתוארה בהרחבה בפרשה הקודמת. זה די מפליא, כי משה רבינו הרי הנהיג את ישראל, כבר מיציאתם ממצרים, ומדוע נזכר קורח להתעורר רק כעת, כשנה וחצי לאחר מכן?

ושאלה נוספת. האם אכן קורח שאף לשיוויון? הרי קורח בפרט ושבט לוי בכלל, נחשבו למיוחסים בעם ישראל. והם לא רצו לרדת מדרגתם, אלא להיפך. אם כן, מדוע הם באים בטענות למשה, על כך ש"כל העדה כולם קדושים"?

התשובה היא, שעד לפרשת המרגלים לא היה שום פתחון פה לקורח, שידע כמו כל ישראל, שמשה צדיק מאוד. רק כעת הוא התעורר, כי טענת המרגלים הייתה שהם שואפים לרוחניות והתרחקות מהעולם (כפי שהוסבר בפרשה הקודמת). ועל כך הובהר להם, שהעירה הוא העשייה בפועל, וההתעסקות עם העולם. כעת בא משה בטענה, הרי העיסוק עם העולם, שווה לי ולמשה, ומבחינה זו, אין כמעט הבדל ביננו.

זהו גם הסיבה, שקורח התנגד דווקא למעלת משה, ולא ראה בכך סתירה למעלתו שלו. זה שיש הבדלי רמות בתוך עם ישראל אין בכך פלא. קורח התקומם כנגד מנהיגות משה, שנעלה באין ערוך מכולם. כיוון שבבסיס כולם שווים, מדוע משה נעלה באין ערוך?

על כך ענה לו משה, שאכן העשיה בפועל חשובה, אך חשוב גם כיצד עושים. לקיים את המצוות מתוך רגש מוחשי לה'. זהו תפקידו של משה רבינו הזה, וצדיקי הדור שבכל דור, לחבר אותנו לה' באופן גלוי ומוחשי.

(לקוטי שיחות ד')

 

נשמח אם תתעניינו גם בפרוייקט 'רמב"ם מעניין!' 

תגובות עבור עמוד זה: (פרסם תגובה)

לא נמצאו תגובות עבור עמוד זה.
פרסם תגובה

הודעה חשובה: עקב תקלה טכנית מתמשכת, הכניסה לפרשיות שמפנחס ואילך, היא דרך הטבלה שבעמוד הראשי, או בקישור הזה.

פרויקט רמב"ם מעניין עבר לכתובת זו.