חוקת

אולי בכל זאת נבין?

מאת הרב שי שמעון כהן - צפת

בפרשת השבוע, אנו פוגשים את אחת המצוות הכי לא הגיוניות שבתורה - מצוות פרה אדומה. כאשר אדם נטמא במת, אין שום דרך לטהר אותו, אלא אך ורק על ידי פרה אדומה. יש לקחת פרה שאדומה מכף רגל ועד ראש, לשחוט אותה בטהרה מוחלטת, לשרוף אותה, את האפר לשים על מי מעיין, ואת המים להזות על הטמא. רק כך הוא נטהר. אפילו שלמה המלך, החכם באדם, אמר על מצווה זו, "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני".

בין הפרטים המוזרים במצווה זו, בולטים הפרטים הבאים. ראשית, הפרה אמנם נעשית בטהרה, אך היא עצמה מטמאה את מי שמתעסק בשריפתה, והוא צריך לטבול במקווה כדי ליטהר. שנית, למרות טהרת הפרה, והעובדה שמבחינות רבות היא נחשבת לקורבן, מכל מקום היא אינה נעשית בבית המקדש, אלא דווקא בחוץ. אז אולי אנחנו לא יכולים להבין הכל, אבל לפחות ננסה להבין את משמעות שני פרטים אלו.

טומאת מת, אותה באה הפרה האדומה לטהר, היא הטומאה החמורה ביותר שישנה. ה' הוא מקור החיים, והמת מסמל את הריחוק המקסימאלי מהבורא. לכן כל כך קשה להיטהר מטומאה חמורה זו. ואכן, על ידי פרה אדומה, ממשיכים מלמעלה אור נעלה ביותר, שאין לו שום הגבלה. רק אור נעלה כל כך, יכול לטהר אפילו טמא מת. אך כדי שהאור הנעלה הזה יאיר למטה, נדרשת התנהגות דומה מצד האדם למטה. שגם הוא יתעלה ממצבו ושיקוליו המוגבלים, ויהיה מוכן לפעול באופן בלתי הגיוני, למען ה'. לכן הפרה מטמאה, ולכן היא נעשית בחוץ. בזה מבטא האדם (שעושה את הפרה), שהוא מוכן לרדת במידת מה ממצבו הנעלה, לצאת החוצה כביכול, ואף להיטמא באופן זמני. רק כך, אפשר גם להמשיך מלמעלה את האור האלוקי שלמעלה מכל הגבלה.

זה מה שמלמדת אותנו הפרה. יש להשקיע מאמץ, ולעיתים אף 'להתלכלך', כדי לעזור ליהודי אחר להיטהר, ולהתקרב לה'!

(לקוטי שיחות ד')

 

נשמח אם תתעניינו גם בפרוייקט 'רמב"ם מעניין!' 

תגובות עבור עמוד זה: (פרסם תגובה)

אין ספק שרב הנסתר על הגלוי. ישנן רבות מהמצוות שפרושן אינו נהיר, לי בוודאי. תודה להתמדה, אני למד רבות. שבת שלום
נכתב על ידי יוסי גולן בתאריך 21/06/2018 בשעה 21:23
פרסם תגובה

הודעה חשובה: עקב תקלה טכנית מתמשכת, הכניסה לפרשיות שמפנחס ואילך, היא דרך הטבלה שבעמוד הראשי, או בקישור הזה.

פרויקט רמב"ם מעניין עבר לכתובת זו.